SPEL ZORG & DWANG NU VERKRIJGBAAR

Het kan écht leuker!

In de praktijk wordt de Wet zorg en dwang vaak uitgelegd aan de hand van stroomschema’s en flowcharts. Voor veel zorgmedewerkers zijn dit soort schema’s alleen maar verwarrend. Daarnaast zijn er allerlei nogal theoretische (e-)leermiddelen beschikbaar. Helaas ontbreekt daar vaak de terugkoppeling naar de praktijk en is er op de werkvloer weinig kennis van alle beschikbare middelen. Het kader van Wzd blijft daardoor onduidelijk, en wordt daardoor als bedreigend ervaren. Dat leidt tot handelingsverlegenheid bij de zorgmedewerker. En dat leidt weer af van het bieden van persoonsgerichte zorg. 

De kracht van een frisse blik

Collega’s op de werkvloer, waaronder de verzorgenden en verpleegkundigen, signaleren haarscherp hoe cliënten in hun vel zitten. Dankzij de laagdrempelige en interactieve spelvorm van het Spel Zorg & Dwang creëren we een veilige plek om deze observaties met elkaar te delen. Daardoor ontstaat ruimte om je persoonlijk en als zorgteam met een persoonsgerichte benadering te verdiepen in de cliënt.

Hierna komen vanzelf de vragen die beantwoord moeten worden. Zoals: wat is de oorzaak van het onrustige gedrag? Waarom wil de cliënt ‘s nachts zijn bed uit? 

Vanuit de kaders van de wet

Het Spel Zorg & Dwang maakt dat het behandelteam rondom de cliënt staat, op inhoud en in gezamenlijkheid. Het team komt in gesprek over welke alternatieven het beste aansluiten bij de cliënt, binnen de wettelijke kaders.

‘Dit spel helpt jou en je collega’s om gestructureerd na te denken over vrijheidsbeperkende maatregelen en de complexe overwegingen die daarbij komen kijken. Eigenlijk een must voor elk zorgteam dat te maken heeft met onvrijwillige zorg.’

Michiel Vermaak, arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Hoe het Spel Zorg & Dwang werkt

In het Spel Zorg & Dwang kies je met je medespelers een ‘Scenariokaart’: die beschrijft een probleemsituatie rond een bepaalde cliënt. In een aantal ‘levels’ zoek je vervolgens naar de beste, of de minst beperkende maatregel. Uiteraard binnen de kaders van de Wet zorg en dwang.

Het spel werkt verbindend omdat je in gesprek gaat met je medespelers: je gaat samen op onderzoek uit, samen overleg je over oplossingen, samen maak je afspraken. En gaandeweg krijg je steeds meer begrip van de wetgeving.

Hoe meer je het met elkaar eens bent over de gekozen oplossing, hoe zekerder het is dat de oplossing ook gedragen wordt in de praktijk. Het Spel Zorg & Dwang legt een directe link naar de praktijk, want dáár moet het uiteindelijk gebeuren!

Samenstelling

 • Prachtig vormgegeven, complete kaartenset met daarin o.a. de speluitleg, perspectief-, sleutel- én opdrachtkaarten. In totaal meer dan 100 kaarten;
 • Het speelveld is gemaakt van een duurzaam papiersoort die je uitvouwt als een plattegrond;
 • Om de link naar werkvloer te maken is er een invulbaar notitieblok;
 • Voor het spelverloop zijn er vijf pionnen en de Level-Up ster;
 • Dit alles is verpakt in een handzame doos.

En dit is waarom het spel écht werkt:

 • Met ‘level-up’-principe: sleutels die gaandeweg meer over de cliënt prijsgeven;
 • Met evaluatie-tool: in hoeverre is iedereen tevreden over de uitkomst?
 • Met visual van de wetgeving: volg de route en de wet vertelt je waar je uitkomt;
 • Met online component:
  • Educatief: downloadbaar format voor het schrijven van een eigen scenario;
  • Sociaal: delen van ‘succesvolle’ speluitkomsten.
 • Zónder handleiding! Volg de aanwijzingen in de kaartenset.
  Uitpakken en direct spelen dus!

Een leven lang leren

De Wet zorg en dwang geeft ruimte om de wetgeving te implementeren: 2020 is een overgangsjaar waarin geoefend mag worden. Op alle niveau’s in de organisatie – van helpende tot verpleegkundige, van arts tot beleidsmedewerker en bestuurder – wordt aangemoedigd om te oefenen met het toepassen van de Wet zorg en dwang.

75% van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg blijkt niet bekend te zijn met deze speling. Uit opvolggesprekken bleek dat ‘experimenteren’ geassocieerd werd met ‘gewoon wat anders doen’. Er werd niet vanzelfsprekend een link gelegd met de noodzaak om dit zorgvuldig af te stemmen met het behandel- en zorgteam.

Jij & Jouw Team maakt ‘leren terwijl je werkt’ toegankelijk voor zorgprofessionals. En leer je niet het liefst door ingewikkelde dingen terug te brengen tot speelse elementen? Het is daarom voor ons geen verrassing dat er vaak hartelijk wordt gelachen tijdens het spelen van het spel. Waar een veilig leerklimaat is, wordt vaker gelachen. Dat geeft ontspanning, waardoor weer ruimte ontstaat om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Jij & Jouw Team is gespecialiseerd in het organiseren van groei voor zorgprofessionals, in het bijzonder voor verzorgenden en verpleegkundigen. Wij versterken teams in hun samenwerking met handvatten om persoonsgerichte zorg te bereiken.

Voor VGZ, ouderenzorg en thuiszorg

Iedereen die te maken heeft met de Wet zorg en dwang kan met het Spel Zorg & Dwang uit de voeten. In het bijzonder is het een hulpmiddel voor behandelteams in de VGZ en Ouderenzorg; zowel intra- als extramuraal.

Ook voor het onderwijs

Het spel is ook voor MBO- en HBO-opleidingen zeer geschikt. Het Spel Zorg & Dwang is een prachtig interactief middel om studenten mee te nemen in de nieuwe wetgeving.

Het spel biedt de mogelijkheid om een casus op te halen uit de praktijk. Aan de hand van deze casus word je vervolgens met je leerteam door het spel geleid. Voor niveau 3, 4 en 5, voor zowel het BBL-traject als de BOL-opleiding, is dit de ideale manier om studenten actieve kennis bij te brengen over de Wzd. 

‘Die inspiratiekaarten maken het spel echt levend!’

Docent MBO Verzorgende

Contactadres:
De Kroon / Schiemond 20-22
3024 EE Rotterdam

+31 6 49407407
info@jijenjouwteam.nl

KVK nr: 7427 0397
Rek. nr. NL78 RABO 0339 9739 51