Training Wet zorg en dwang

TRAINING ZORG & DWANG

Zorgorganisaties ervaren de druk van de Wet zorg en dwang: de nieuwe regelgeving omvat een compleet pakket aan nieuwe kennis en vaardigheden die moet worden opgedaan en eigengemaakt. Die kennis moet zich vertalen naar handelingsbekwaamheid; iedereen in de organisatie moet hierin worden meegenomen. Ook de helpende moet immers weten wat de afspraken zijn over bedhekken, rolstoelbladen of cameratoezicht. Dat is een hele opgave.

Deze transitie van BOPZ naar de Wet zorg en dwang staat niet op zichzelf: er is ook nog een verplichting op het gebied van bijscholing en vakspecifieke zaken. Er is weinig tijd, dus hoe gebruik je die tijd goed? 

Ruimte om te leren

Jij & Jouw Team is gespecialiseerd in het toerusten van de praktisch opgeleide zorgprofessionals in zorg- en behandelteams: verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4). We investeren vooral in gemotiveerde zorgprofessionals; degene die binnen het zorgteam een ondernemende en verbindende rol op zich hebben genomen. Wij noemen deze waardevolle collega’s de kartrekkers.

Vanuit de kaders van de wet

Heb jij een verantwoordelijkheid t.a.v. de implementatie van de Wzd op jouw locatie of in jouw zorgteam? Hoe breng je dan de taaie theorie van regelgeving in verbinding met de complexe praktijk? Wil je leren hoe jij je collega’s begeleidt in hun professionele kennis over (on)vrijwillige zorg? En hoe je de handelingsverlegenheid van collega’s kunt omzetten naar ’toepassingsvaardig’?

Wil jij je op een praktische manier grip krijgen op Zorg en Dwang? Meld je dan aan voor de Training Zorg & Dwang:

Voor jou?

Ben jij:

 • Kartrekker van een zorgteam,
 • Kwaliteitsverpleegkundige,
 • Beleidsmedewerker,
 • WZD Functionaris,
 • Praktijkopleider,
  of
 • Docent in instelling of school?

Jij & Jouw Team heeft de ‘Training Zorg & Dwang’ voor jou ontworpen. Tijdens deze training leer je vooral aan de hand van herkenbare scenario’s hoe je de dynamiek van je zorgteam stuurt volgens de regels van de wet. Na afloop heb je handvatten over hoe je je eigen cliëntcasussen en ‘best-practices’ vertaalt naar zorg-en-dwang-scenario’s.

Wat de Training Zorg & Dwang jou oplevert

 • Je bent op de hoogte van de kernbegrippen in zorg en dwang en je kunt ze koppelen aan praktijksituaties;
 • Je bent je bewust van de knelpunten in het zorgteam en in hoeverre die blokkeren in het maken van Wzd-afspraken;
 • Je kunt voortgangscontrole in de vorm van een zorg en dwang audit zelf uitvoeren;
 • Je kunt je collega’s uitleggen welke specifieke observaties horen bij welke vrijheidsbeperkende maatregelen en ze ondersteunen in de afweging voor een minder ingrijpend alternatief;
 • Je kunt de link naar het PDCA-proces leggen;
 • Je stimuleert je collega’s om steeds weer met een frisse blik naar de cliëntsituatie te kijken;
 • Je bent in staat om te benoemen hoe de Wet zorg en dwang ruimte maakt voor persoonsgerichte zorg.

Voor docenten

Wanneer jij jezelf als docent je opgeeft kun je kiezen voor de aangepaste Onderwijsversie van de Training Zorg & Dwang. Hierin wordt gerichte aandacht besteed aan de instructie voor studenten en hoe zij in hun leeromgeving hun eigen cliëntscenario’s gaan samenstellen. 

Kies daarom bij Sector: Zorgonderwijs.

De training start in het voorjaar in Rotterdam. Vanaf mei kun je terecht op een trainingslocatie bij jou in de buurt. Trainingsdata in Rotterdam:

 • Maart: woensdag 25
 • April: donderdag 23
 • Mei: dinsdag 19
 • Juni: vrijdag 26
 • Juli: maandag 13
 • September: dinsdag 22

Tijd: 11:30 – 15:30 uur.

De kosten bedragen EUR 129,– (excl. btw). Onze trainingslocatie heeft een prettige lichte ruimte met de benodigde presentatiemiddelen. De training is inclusief koffie, thee, frisdrank en een lekkere lunch.

Wil je liever een training in jouw eigen organisatie? Neem daarvoor contact met ons op. Dit is aantrekkelijk vanaf 6 of meer deelnemers.

Het spel is geaccrediteerd met 4 ODA beroepsaccreditatiepunten. 

Contactadres:
De Kroon / Schiemond 20-22
3024 EE Rotterdam

+31 6 49407407
info@jijenjouwteam.nl

KVK nr: 7427 0397
Rek. nr. NL78 RABO 0339 9739 51